Privacyverklaring The Traveling Translator

Gegevens van de onderneming

Mijn bedrijf heet The Traveling Translator en mijn naam is Silvie van der Zee. Mijn bedrijf is gevestigd op het adres Wageningseberg 298, 3524 LW Utrecht. Het is telefonisch bereikbaar op 06-11156700 en via het e-mailadres silvie@thetravelingtranslator.com.

Privacy van de website

Cookies
Zoals op bijna alle websites, worden op die van mij ook cookies gebruikt om gegevens te verzamelen, zoals je naam, adres en contactgegevens. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op je computer, smartphone of tablet worden geplaatst wanneer je internet gebruikt. Ze worden gebruikt om te onthouden dat je deze website hebt bezocht, zodat je bij een volgend bezoek deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Je kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van je browser.

Google Analytics
Wanneer iemand naar thetravelingtranslator.com gaat, worden er door een externe partij, Google Analytics, standaard internetgegevens en details over bezoekersgedrag verzameld. Dat doe ik om te zien hoeveel bezoekers mijn website krijgt en welke delen van de website ze bezoeken. Bij de verwerking van deze gegevens zijn gebruikers niet herkenbaar. Google of ikzelf proberen niet achter de identiteit van de bezoekers van mijn website te komen.

Functies voor sociale media
Deze website bevat functies voor sociale media, zoals snelkoppelingen naar mijn LinkedIn-pagina, Facebook-pagina en Instagram-account.  Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (te weten LinkedIn, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:

  • Je naam en/of de naam van je bedrijf
  • Je adres en/of het adres van je bedrijf
  • Je e-mailadres en/of het e-mailadres van je bedrijf
  • Je bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van je bedrijf
  • Het btw-nummer van je bedrijf
  • Het KvK-nummer van je bedrijf

Doel van het verwerken van deze gegevens

Ik verzamel, bewaar en gebruik je persoonsgegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van diensten op het gebied van vertalen en/of proeflezen en/of transcriptie waarom je mij hebt verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik je persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Ik verstrek je persoonlijke informatie niet aan derde landen. De rechtsgrond voor de verwerking van je gegevens is het verrichten van de diensten waarom je hebt verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer je hebt aangegeven dat je geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik je gegevens. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht je persoonsgegevens zeven jaar lang bewaren.

Wie heeft nog meer toegang tot je gegevens?

Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot je persoonsgegevens hebben, waaronder mijn accountant, het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten en overheidsinstanties zoals de Belastingdienst wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting. Al deze partijen voldoen aan de AVG.

Klachten

Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop ik met je gegevens omga, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen

Ik vraag altijd je toestemming voor het verwerken van je gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met je. Dat staat ook in mijn Algemene Voorwaarden.

Toestemming intrekken

Je kunt op elk moment dat je dat wilt je toestemming voor het verwerken van je gegevens intrekken. Ik zal je gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor je uitvoeren.

Inzien van gegevens

Je kunt op elk moment mij vragen welke gegevens ik van je heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is, en uiterlijk binnen een maand.

Wijzigen van gegevens

Je kunt mij op elk moment vragen om je gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor mij haalbaar is aan, en uiterlijk binnen een maand.

Verwijderen van gegevens

Je kunt mij op elk moment vragen om je gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is, en uiterlijk binnen een maand. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor je uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk je gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor je heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter je gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens

Wanneer je wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kun je je gegevens naar die nieuwe leverancier meenemen. Dat doe je door mij te vragen je gegevens te verwijderen en vervolgens de nieuwe leverancier je gegevens te geven.

Automatische verwerking

Je gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben ikzelf: Silvie van der Zee. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf (zie boven).

Je recht om een klacht in te dienen

Mocht je twijfels hebben over de manier waarop ik je persoonsgegevens verwerk, neem dan contact met mij op. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar je woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 oktober 2019 en zal indien en wanneer nodig worden herzien. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de anderstalige versies, dan prevaleert de Nederlandse versie.

Gespecialiseerd in toerisme en marketing

Expert in de Nederlandse cultuur

Uitstekende kwaliteit voor een scherp tarief

Terugkerende, zeer tevreden klanten

Werkwijze die volledig AVG-proof is